СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ У ОКВИРУ ЕРАЗМУС ПРОЈЕКТА

Реализована је прва активност у оквиру пројекта „Идентификација и адаптација ученика са тешкоћама у учењу“. У периоду од 10.3.2024. до 16.3.2024. три запослена: наставница енглеског језика Ивана Секулић Мазић, наставница географије Ивана Милојковић и учитељица Ана Јањић, боравиле су Араду у „Окружном ресурсном центру за помоћ при учењу“ на посматрању рада у оквиру овог центра. Домаћин је била Луција Матеи, запослена у овом Центру. Улога центра је прижање помоћи школама у Араду у раду са ученицима који имају потешкоћа у учењу попут дислексије, дисграфије, дискалкулије. Учесници студијског путовања имали су прилику да посете часове у основним и средњим школама у Араду, упознају образовни систем Румуније, нарочито када су у питању методе рада и врсте помоћи које се пружају ученицима са тешкоћама у учењу. Учествовали су у разноврсним радионицама. Стечена знања и вештине поделиће са својим колегама у Ваљеву али и шире и применити их у редовној настави.