Разлози неуспеха ученика

Резултати анкете о разлозима неуспеха ученика на полугодишту школске 2022-23. године

Резултати анкете о разлозима неуспеха ученика на полугодишту школске 2023-24. године

Резултати анкете о разлозима неуспеха ученика на полугодишту школске 2018-19. године

Резултати анкете о разлозима неуспеха ученика на полугодишту школске 2019-20. године

Резултати анкете о разлозима неуспеха ученика на полугодишту школске 2020-21. године

Резултати анкете о разлозима неуспеха ученика на полугодишту школске 2021-22. године