Земљи је потребна наша помоћ

Земљи је потребна наша помоћ“ (The Earth needs our help)

 

 „Земљи је потребна наша помоћ“ je међународни eTwinning пројекат, кроз који ученици из различитих земаља дискутују о еколошким питањима и траже решења за њих. Овај пројекат развија еколошку свест ученика. Циљеви пројекта су развијање свести код ученика о еколошким проблемима глобалних размера, подстицање ученика да размишљају и проналазе решења ових проблема, стицање одгворности за свет у коме живе, међународна сарадња међу ученицима и развијање тимског рада, подстицање креативних вештина код ученика, поштовање различитих идеја, предлога и емоција, развијање емпатичности и демократичности код ученика, стицање ИКТ вештина кроз употребу web 2.0 алата, унапређивање знања енглеског језика, стицање самопоуздања код ученика. У пројекат су укључене Турска, Португал, Италија и Србија.

Трајање пројекта је од фебруара до априла 2022. године. У фебруару се ученици и партнери из различитих земаља представљају и међусобно упознају, израђују се постери и логотипови пројекта и попуњавају упитници. За март је планирана дискусија на тему Загађења као и проналажења решења за овај проблем. Планирана је и рециклажна радионица. У априлу планирано је разрађивање проблема глобалног загревања и проналажење решења, као и завршни вебинар и попуњавање упитника. Током читавог пројекта планирани су online састанци ученика и наставника, обележавање важних еколошких датума и коришћење ИКТ.

Резултат пројекта биће израђени плакати упозорења о еколошким проблемима, брошуре или е-књиге.

Координатор пројекта је Александра Милосављевић. У пројекту учествује 7 ученика наше школе: Ђурђа Свиларевић 5-1, Вељко Радовановић 5-1, Никола Живановић 5-3, Ива Марковић 6-1, Лола Тадић 6-1, Милица Милићевић 6-1 и Јана Аћимовић 7-1.