Стручна већа

РБ Име и презиме руководиоца Стручно веће
1.
Слађана Суботић
Српски језик и књижевност
2.
Ивана Секулић Мазић
Енглески језик
3.
Јелена Рајовић
Немачки језик
4.
Наташа Рус
Ликовна култура
5.
Татјана Шећеров
Музичка култура
6.
Ивана Милојковић
Географија
7.
Гордана Васиљевић
Историја
8.
Александра Милосављевић
Биологија
9.
Милица Настић
Математика
10.
Милка Нинковић
Физика
11.
Ружица Ковачевић
Хемија
12.
Весна Сировљевић
Техника и технологија
13.
Никола Рајевац
Информатика и рачунарство
14.
Весна Николић
Физичко и здравствено васпитање
15.
Данијела Шибалић
Верска настава
16.
Данијела Ж. Ракић
ИО Горња Грабовица
17.
Марија Гачић
ИО Дивчибаре
18.
Весна Урошевић
Разредна настава