Стручна већа

РБ Име и презиме руководиоца Стручно веће
1.
Слађана Петронијевић
Српски језик и књижевност
2.
Ивана Секулић Мазић
Енглески језик
3.
Биљана Ристовић
Немачки језик
4.
Наташа Рус
Ликовна култура
5.
Татјана Шећеров
Музичка култура
6.
Ивана Милојковић
Географија
7.
Гордана Васиљевић
Историја
8.
Светлана Ненадовић
Биологија
9.
Марија Крсмановић
Математика
10.
Милка Нинковић
Физика
11.
Ружица Ковачевић
Хемија
12.
Бранка Савић
Техника и технологија
13.
Никола Рајевац
Информатика и рачунарство
14.
Саша Суботић
Физичко и здравствено васпитање
15.
Јелена Јевтић
Верска настава
16.
Данијела Ж. Ракић
ИО Горња Грабовица
17.
Бојана Арсенијевић
ИО Дивчибаре
18.
Весна Урошевић
Разредна настава