Стручна већа

РБ Име и презиме руководиоца Стручно веће
1.
Ивана Јовановић
Српски језик и књижевност
2.
Марија Бељић
Енглески језик
3.
Јелена Рајовић
Немачки језик
4.
Наташа Рус
Ликовна култура
5.
Татјана Шећеров
Музичка култура
6.
Ивана Милојковић
Географија
7.
Гордана Васиљевић
Историја
8.
Александра Милосављеић
Биологија
9.
Верица Славић
Математика
10.
Милка Нинковић
Физика
11.
Ружица Ковачевић
Хемија
12.
Весна Сировљевић
Техника и технологија
13.
Никола Рајевац
Информатика и рачунарство
14.
Ђорђе Радомировић
Физичко и здравствено васпитање
15.
Данијела Шибалић
Верска настава
16.
Ана Јањић
ИО Горња Грабовица
17.
Бојана Арсенијевић
ИО Дивчибаре
18.
Весна Урошевић
Разредна настава