Завршни испит

Број бодва које ученик носи из школе се израчунава тако што се тачан просек из 6, 7. и 8, разреда, заокружен на две децимале, множи са четири. То значи да успех из сваког од ова три разреда може да донесе највише 20 бодова.


Успех из основне школе – највише 60 бодова

Тачан просек на крају 6. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)

Тачан просек на крају 7. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)

Тачан просек на крају 8. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)


Бодови са завршног испита – највише 40 бодова

Матерњи језик – највише 13 бодова

Математика – највише 13 бодова

Комбиновани тест – највише 14 бодова


Максималан број бодова које ученик може да освоји је 100. 

За упис у четворогодишњу школу потребно је најмање 50 бодова.