Завршни испит

 

Број бодва које ученик носи из школе се израчунава тако што се тачан просек из 6, 7. и 8, разреда, заокружен на две децимале, множи са четири. То значи да успех из сваког од ова три разреда може да донесе највише 20 бодова.

 

Успех из основне школе – највише 60 бодова

Тачан просек на крају 6. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)

Тачан просек на крају 7. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)

Тачан просек на крају 8. разреда помножи се са 4 (највише 20 бодова)

 

 

Бодови са завршног испита – највише 40 бодова

Матерњи језик – највише 14 бодова

Математика – највише 14 бодова

Трећи (изабрани) тест – највише 12 бодова

 

Максималан број бодова које ученик може да освоји је 100. 

За упис у четворогодишњу школу потребно је најмање 50 бодова. 

 

Упутство за пријаву завршног испита

Упутство за пријаву на јавни портал МСШ и проверу података о ученицима

Новина од школске 2022/23. године је да родитељи ученика осмог разреда пријаву за ЗИ могу да обаве сами преко јавног портала МСШ (https://mojasrednjaskola.gov.rs/ ). Порталу приступају преко параметара које користе за приступ ЕсДневнику. Могућност пријаве почиње од 1. 12. и обавеза је да се изврши до 30. 12. 2022. године. 

Календар активности за родитеље и ученике осмог разреда

Портал еВежбаоница