Адаптација ученика првог и петог разреда

АДАПТАЦИЈА УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА

АДАПТАЦИЈА УЧЕНИКА ПЕТОГ РАЗРЕДА

Од школске 2021-22. године педагошко-психолошка служба школе анализу адаптације ученика петог разреда на предметну наставу прати на два нивоа. Осим ученика, имамо и упитник намењен одељењским старешинама,  тако да прилагођавање ученика можемо пратити кроз њихов лични доживљај, али и запажања и утиске њихових одељењских старешина.