Осигурање ученика

Потврда о закљученом уговору о осигурању ученика за школску 2023/24. годину

Потврда о закљученом уговору о осигурању ученика за школску 2022/23. годину

Табела за одређивање процента трајног губитка опште радне способности (инвалидитета) као последице несрећног случаја (незгоде) 

Изјава о начину исплате накнаде штете

Одштетни захтев – пријава незгоде

Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде)

Упутство за предају одштетног захтева

Допунски услови за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде)