Стручни активи

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

РБ Име и презиме Занимање Функција у активу
1.
Александра Милосављевић
наставник биологије
координатор
2.
Јасмина Игњатовић
учитељ
записничар
3.
Славица Ђурђевић
учитељ
члан
4.
Жељка Видић
учитељ
члан
5.
Наташа Станковић
наставник енглеског језика
члан
6.
Јелена Рајовић
наставник немачког језика
члан
7.
Милица Војић Марковић
педагог
члан
8.
Наташа Удовичић
представник Савета родитеља
члан
9.
Андреа Крстић
представник Ученичког парламента
члан

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

РБ Име и презиме Занимање Функција у активу
1.
Бранка Савић
наставник технике и технологије
координатор
2.
Мирјана Бојичић
учитељ
записничар
3.
Вера Нинковић
учитељ
члан
4.
Зоран Марковић
директор
члан
5.
Јелена Павловић
наставник историје
члан
6.
Милица Настић
наставник математике
члан
7.
Ана Ракић
психолог
члан