Тимови

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ

РБ Име и презиме Занимање Функција у тиму
1.
Биљана Трифуновић
учитељ
координатор
2.
Наташа Рус
наставник ликовне културе
записничар
3.
Ана Јањић
учитељ
члан
4.
Марина Лазаревић/Исидора Бошковић
учитељ
члан
5.
Марија Бељић
наставник енглеског језика
члан
6.
Данијела Шибалић
вероучитељ
члан
7.
Милица Милановић
педагог
члан
8.
Никола Рајевац
наставник информатике и рачунарства
члан
9.
Драган Ђукић
представник Савета родитеља
члан
10.
Ања Спасојевић
представник Ученичког парламента
члан

ТИМ ЗА ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ

РБ Име и презиме Занимање Функција у тиму
1.
Сања Сировљевић
наставник српског језика
координатор
2.
Слађана Суботић
наставник српског језика
записничар
3.
Никола Рајевац
наставник информатике и рачунарства
члан
4.
Јелена Петровић
учитељ
члан
5.
Славица Ђурђевић
учитељ
члан
6.
Саша Суботић
наставник физичког и здравственог васпитања
члан
7.
Милица Милановић
педагог
члан
8.
Зоран Марковић
директор
члан
9.
Марина Петровић Марковић
представник Савета родитеља
члан

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

РБ Име и презиме Занимање Функција у тиму
1.
Светлана Ненадовић
наставник биологије
члан
2.
Бојана Саватић
учитељ
записничар
3.
Весна Прелевић
учитељ
члан
4.
Дивна Гентић
учитељ
члан
5.
Драган Павловић
учитељ
члан
6.
Љиљана Урошевић
учитељ
члан
7.
Душица Јаковљевић
учитељ
члан
8.
Ненад Живановић
наставник математике
члан
9.
Јасмина Илић
наставник географије
члан
10.
Биљана Ристовић
наставник немачког језика
координатор
11.
Ђорђе Радомировић
наставник физичког и здравственог васпитања
заменик координатора
12.
Татјана Шећеров
наставник музичке културе
члан
13.
Верица Славић
наставник математике
члан
14.
Јелена Јевтић
вероучитељ
члан
15.
Милица Милановић
педагог
члан
16.
Ана Ракић
психолог
члан
17.
Зоран Марковић
директор
члан
18.
Александра Вуковић
представник Савета родитеља
члан
19.
Милица Јовић
представник Ученичког парламента
члан

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ

РБ Име и презиме Занимање Функција у тиму
1.
Ана Нинић
педагог
координатор
2.
Данијела Ракић
учитељ
записничар
3.
Весна Сировљевић
професор технике и технологије
члан
4.
Весна Урошевић
учитељ
члан
5.
Душко Ракић
наставник историје
члан
6.
Ивана Милојковић
наставник географије
члан
7.
Сузана Јаневска
наставник енглеског језика
члан

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

РБ Име и презиме Занимање Функција у тиму
1.
Ружица Ковачевић
наставник хемије
координатор
2.
Мирјана Гаврић
наставник српског језика
записничар
3.
Ивана Јовановић
наставник српског језика
члан
4.
Јелена Рајовић
наставник немачког језика
члан
5.
Слађана Суботић
наставник српског језика
члан
6.
Весна Николић
наставник физичког и здравственог васпитања
члан
7.
Ђорђе Радомировић
наставник физичког и здравственог васпитања
члан
8.
Никола Рајевац
наставник информатике
члан
9.
Милица Настић
наставник математике
члан
10.
Светлана Ненадовић
наставник биологије
члан
11.
Тања Маринковић
педагошки асистент
члан
12.
Марина Миливојевић
представник Савета родитеља
члан
13.
Елена Станковић
представник Ученичког парламента
члан

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

РБ Име и презиме Занимање Функција у тиму
1.
Ивана Јовановић
наставник српског језика
координатор
2.
Ивана Милојковић
наставник географије
записничар
3.
Ана Ракић
психолог
члан
4.
Мирјана Гаврић
наставник српског језика
члан
5.
Јелена Рајовић
наставник немачког језика
члан
6.
Слађана Суботић
наставник српског језика
члан
7.
Светлана Ненадовић
наставник биологије
члан
8.
Дивна Гентић
учитељ
члан
9.
Жељка Видић
учитељ
члан
10.
Вера Нинковић
учитељ
члан
11.
Јелена Петровић
учитељ
члан
12.
Никола Рајевац
наставник информатике и рачунарства
члан
13.
Весна Николић
наставник физичког и здравственог васпитања
члан
14.
Биљана Ристовић
наставник немачког језика
члан
15.
Наташа Станковић
наставник енглеског језика
члан
16.
Наташа Стефановић
наставник српског језика
члан
17.
Тања Маринковић
педагошки асистент
члан
18.
Слободан Матић
представник Савета родитеља
члан

ТИМ ЗА ПОДРШКУ УЧЕНИЦИМА

РБ Име и презиме Занимање Функција у тиму
1.
Зорица Ракић
учитељ
координатор
2.
Милица Милановић
педагог
стални члан, записничар
3.
Ана Ракић
психолог
стални члан
4.
Тања Маринковић
педагошки асистент
стални члан
5.
Бојана Арсенијевић
учитељ
стални члан
6.
одељењски старешина ученика коме је потребна помоћ
повремени члан
7.
одељењско веће ученика коме је потребна помоћ
повремени чланови
8.
родитељ ученика коме је потребна помоћ
повремени члан
9.
сарадници ван школе - по потреби
повремени члан

ТИМ ЗА КРИЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

РБ Име и презиме Занимање Функција у тиму
1.
Љиљана Урошевић
учитељ
координатор
2.
Ђорђе Радомировић
наставник физичког и здравственог васпитања
записничар
3.
Каћа Булатовић
учитељ
члан
4.
Милица Милановић
педагог
члан
5.
Драган Јанковић
наставник физике
члан

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

РБ Име и презиме Занимање Функција у тиму
1.
Наташа Стефановић
наставник српског језика
координатор
2.
Жељка Видић
учитељ
записничар
3.
Ана Ракић
психолог
члан
4.
Наташа Рус
наставник ликовне културе
члан
5.
Татјана Шећеров
наставник музичке културе
члан
6.
Гордана Васиљевић
наставник историје
члан
7.
Наташа Станковић
наставник енглеског језика
члан
8.
Светлана Ненадовић
наставник биологије
члан
9.
Ружица Ковачевић
наставник хемије
члан
10.
Весна Урошевић
учитељ
члан
11.
Ана Вучићевић
наставник информатике и рачунарства
члан
12.
Милка Нинковић
наставник физике
члан
13.
Данијела Шибалић
вероучитељ
члан
14.
Ана Јањић
учитељ
члан
15.
Бојана Саватић
учитељ
члан
16.
Сара Јовановић
представник Савета родитеља
члан

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА УСТАНОВЕ

РБ Име и презиме Занимање Функција у тиму
1.
Ана Јањић
учитељ
координатор
2.
Весна Сировљевић
наставник технике и технологије
записничар
3.
Мирјана Гаврић
наставник српског језика
члан
4.
Драгана Гентић
учитељ
члан
5.
Вера Нинковић
учитељ
члан
6.
Ивана Секулић Мазић
наставник енглеског језика
члан
7.
Ана Ракић
психолог
члан
8.
Милица Милановић
педагог
члан
9.
Ана Нинић
педагог
члан
10.
Сања Зобеница Обрадовић
представник Савета родитеља
члан

ЕРАЗМУС ТИМ ШКОЛЕ

РБ Име и презиме Занимање Функција у тиму
1.
Александра Милосављевић
професор биологије
координатор Тима
2.
Милица Милановић
педагог и помоћник директора
члан
3.
Ана Ракић
психолог
заменик координатора
4.
Ана Нинић
педагог
члан
5.
Марија Бељић
професор енглеског језика
члан
6.
Наташа Станковић
професор енглеског језика
члан
7.
Жељка Видић
професор разредне наставе
члан
8.
Биљана Трифуновић
професор разредне наставе
члан
9.
Данка Трипковић
професор разредне наставе
члан
10.
Јелена Петровић
професор разредне наставе
члан
11.
Душко Ракић
професор историје
члан
12
Ивана Милојковић
професор географије
члан
13
Ана Јањић
професор разредне наставе
члан
14
Весна Урошевић
професор разредне наставе
члан
15
Данијела Ракић
професор разредне наставе
члан
16
Биљана Ристовић
професор немачког језика
члан
17
Ивана Секулић Мазић
професор енглеског језика
члан