Администрација сајта

За креирање свих садржаја, редовно одржавање, постављање вести који се односе на догађања у школи задужене су:

Јелена Петровић, учитељица

Милица Милановић, педагог

Ана Ракић, психолог

 

Велику помоћ и техничку подршку добијамо од нашег сарадника Марка Љубичића, уједно родитеља наше ученице Мионе Љубичић.