Covid-19

Драги родитељи и ученици, 

 

Услед пандемије вируса Covid-19 услови и начин нашег рада су већ неко време измењени. Како бисмо могли да се што пре вратимо старом начину рада и наставимо тамо где смо стали неопходно је да делујемо заједно. 

 

 

У сарадњи Министарства здравља, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Института за јавно здравље “Др Милан Јовановић Батут”, Светске здравствене организације и УНИЦЕФ-а, припремљен је видео материјал (филм) намењен ученицима са кључним препорукама за безбедан боравак у школи.

На седници Одељенског већа млађих и старијих разреда, одржаној 19.08.2020. године, усвојен је Анекс правила понашања ученика, као и родитеља и других посетилаца у нашој школи, нарочито у делу који се односи на заштиту здравља и безбедности ученика и запослених у школи  за време трајања опасности од пандемије  изазване вирусом Covid-19. 

 

 

 

Анекс правила понашања за ученике

 

 

 

Анекс правила понашања за родитеље и друге посетиоце