Сарадња школе са родитељима ученика који наставу похађају по ИОП-у

Резултати анкете о сарадњи школе и родитеља ученика који наставу похађају по ИОП-у (школска 2018. година)

Резултати анкете о сарадњи школе и родитеља ученика који наставу похађају по ИОП-у (школска 2019. година)