Задовољство родитеља сарадњом са школом

Анализа анкете задовољства родитеља сарадњом са школом (полугодиште школске 2023-24. године)
Анализа анкете задовољства родитеља сарадњом са школом (полугодиште школске 2022-23. године)
Анализа анкете задовољства родитеља сарадњом са школом (полугодиште школске 2021-22. године)
Анализа анкете задовољства родитеља сарадњом са школом (крај школске 2021-22. године)
Анализа анкете задовољства родитеља сарадњом са школом (полугодиште школске 2020-21. године)
Анализа анкете задовољства родитеља сарадњом са школом (крај школске 2020-21. године)
Анализа анкете задовољства родитеља сарадњом са школом (полугодиште школске 2019-20. године)
Због пандемије вируса COVID 19 и специфичних услова у којима се одвијало друго полугодиште школске 2019-20. године родитељи ученика нису анкетирани. 
Анализа анкете задовољства родитеља сарадњом са школом (полугодиште школске 2018-19. године)
Анализа анкете задовољства родитеља сарадњом са школом (крај школске 2018-19. године)
Анализа анкете задовољства родитеља сарадњом са школом (полугодиште школске 2017-18. године)
Анализа анкете задовољства родитеља сарадњом са школом (крај школске 2017-18. године)