СТРАТЕГИЈЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПАЖЊЕ И МОТИВАЦИЈЕ КОД ДЕЦЕ

Васпитање и образовање у времену непрекидних информација: „С

тратегије за подизање пажње и мотивације код деце“. На предавању које је одржао др Ранко Рајовић био је присутан велики број наших родитеља, као и колега.