ПОСЕТА ЧАСУ

Посета часу математике у одељењу III-1, педагог Милица Милановић. Креативна слагалица- кроз игру и тимску сарадњу утврђивали знања из области одузимања двоцифреног од троцифреног броја!