РАЗВОЈНИ МОДЕЛ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ КАО ИНДИКАТОР ЦЕЛОКУПНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА

Циљ ових активности је припрема учесника мобилности пре њиховог одласка на стручно усавршавање у Италију и Португал и укључују језичку, културолошку и психолошку припрему.  Језичку припрему организовале су наставнице енглеског језика Марија Бељић и Наташа Станковић кроз пет радионица на којима су учесници мобилности увежбавали комуникацију на енглеском језику (комуникацију на аеродрому, у ресторану и хотелу, пословну комуникацију, писање мејлова, попуњавање формулара на енглеском језику). Чланови Еразмус тима имали су и једну језичку радионицу на португалском језику коју је водио пријатељ и сарадник школе, Миша Грујичић, који је дуго година живео и радио у Бразилу. Културолошку припрему држао је наставник историје Душко Ракић који је кроз три презентације упознао учеснике мобилности са Болоњом, Палермом и Барселосом (географски положај, клима, историја, образовање и знаменитости ових градова и земаља у којима се ови градови налазе). Психолошку припрему водила је педагог школе, Милица Војић-Марковић. Припрема је реализована кроз две радионице непосредно пре одласка на стручно усавршавање у Италију и Португал.