ПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА „РАЗВОЈНИ МОДЕЛ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ КАО ИНДИКАТОР ЦЕЛОКУПНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА“ НА НАСТАВНИЧКОМ ВЕЋУ И ПЕДАГОШКОМ КОЛЕГИЈУМУ

Резултате и утиске са прве активности у оквиру пројекта представиле су Наставничком већу и Педагошком колегијуму школе Јелена Петровић и Наташа Станковић, 06.03.2023. Оне су у холу школе одржале трибину на којој су пренеле утиске, искуства и знања стечене током седмодневног курса који су похађале у Палерму. Курс под назовом „„Special needs and inclusive education, the Italian experience of overcoming segregation“ одржавао се од 12.02.2023. до 18.02.2023. у Палерму у Италији. Наташа и Јелена су представиле програм курса, упознали колеге са инклузивним системом Италије као и начинима спречавања сегрегације ученика. Са колегама из других земаља Литваније, Немачке, Словеније, Пољске и Француске разменили су искуства у раду са ученицима у инклузивном систему. Курс је имао теоријски и радионичарски део, а учесници су имали прилику и да посете часове у једној основној и једној средњој школи. Знања и вештине стечене током похађања курса, као и примере добре праксе, Наташа и Јелена су поделиле са својим колегама у школи. У циљу импелементације резултата пројекта најављена је и радионица на којој ће бити представљене сличности и разлике у инклузивном систему различитих европских земаља.

 

Друга активност у оквиру пројекта реализована је у Португалу а своја искуства су Александра Милосављевић, Марија Бељић, Милица Милановић, Биљана Трифуновић, Жељка Видић и Данка Трипковић пренеле кроз презентацију на Наставничком већу одржаном 04.04.2023., коме су присуствовали и представници Педагошког колегијума. „Посматрање на радном месту“ у трајању од пет дана (13.03.-17.03.2023.) реализовано је у Образовном центру у Барселосу. Овај образовни центар чини једна матична школа (средња школа) и осам основних школа које образују ученике првог, другог и трећег циклуса образовања а укључују и вртић. Кроз презентацију, шест учесница мобилности представило је организацију Образовног центра, организацију наставе, садржаје за ученике, структуру одељења, наставни план и програм, индивидуалне планове и програме, начине оцењивања ученика. Посебно су истакли врсте подршке које се пружају ученицима у инклузивном систему образовања, документацију у раду са овим ученицима и начине вредновања њиховог напретка. Учесници су посетили часове у две школе и своја искуства пренели колегама. Дали су предлоге на који начин би се стечена знања и искуства могла имплементирати у наставу у оквиру редовног плана и програма. Нису изостале ни културолошке посете граду Порто и Брага, легенда о националном симболу државе, петлу, као и шетња обалом Атлантског океана.