ПРВА ЈЕЗИЧКА РАДИОНИЦА ЗА УЧЕСНИКЕ МОБИЛНОСТИ

Прва језичка радионица за учеснике мобилности у оквиру Еразмус + пројекта „Идентификација и адаптација ученика са тешкоћама у учењу“ на тему „Travel and Transport“ одржана је 11. децембра 2023. године у школској библиотеци. Радионицу је водила Ивана Секулић-Мазић, професор енглеског језика. Језичка припрема састојала се од три активности: уводна активност је била загонетка везана за тему радионице, да се покрене мисаони процес и функционално знање; друга активност је био вокабулар на задату тему за активирање продуктивног знања и за крај игра Kahoot са 18 питања као евалуација.