НОВИ ПРОЈЕКАТ У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

Нови краткорочни пројекат мобилности у оквиру Еразмус + програма под називом „Идентификација и адаптација ученика са тешкоћама у учењу“ одобрен је од стране Фондације Темпус, у јулу 2023. године. Пројектну пријаву написао је Еразмус тим ОШ „Андра Савчић“ а реализација пројекта започета је у септембру 2023. године и трајаће 13 месеци. Као и претходни, и нови пројекат се бави темом инклузије али специфичније. Учесници мобилности унапредиће своја знања и вештине у раду са ученицима који имају тешкоће у учењу, а нова искуства пренеће колективу. Пројектом су планиране две активности, похађање стручног курса и „посматрање на радном месту“. Стручни курс под именом „Identifying barriers to learning- A special educational needs masterclass“ похађаће три запослена у периоду од 13.05.2024.-17.05.2024. у Барселони. Друга активност у оквиру пројекта, „посматрање на радном месту“, планирана за март 2024. године, спроводиће се у „Окружном центру за образовне ресурсе и помоћ“ у Араду. На студијско путовање у Арад такође ће ићи три запослена.

У оквиру овог пројекта, поред две кључне активности, планирана је и припрема учесника мобилности за одлазак на стручно усавршавање, и то језичка, културолошка и психолошка припрема, а након повратка са стручног усавршавања и ширење резулатат пројекта као и њихова имплементација.