ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЕРАЗМУС ПРОЈЕКТА „РАЗВОЈНИ МОДЕЛ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ КАО ИНДИКАТОР ЦЕЛОКУПНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА“

Завршна конференција поводом реализације Еразмус пројекта одржана је 1. јуна 2023. године у холу школе. Конференцији су присуствовали директори и представници основних и средњих школа Колубарског округа, представници Школске управе, Удружења грађана, Савета родитеља и Тима за инклузију ОШ „Андра Савчић“. Чланови Еразмус тима поделили су своја знања и искуства стечена током реализације пројекта, информисали присутне колеге о Еразмус програму и позвали их да погледају изложбу фотографија са стручног усавршавања у Португалу и Италији и ученичких радова са угледних и огледних часова реализованих у циљу имплементације резултата пројекта. Након поздравне речи директора школе Зорана Марковића и помоћника директора Милице Војић- Марковић, координатор пројекта Александра Милосављевић је присутне упознала са циљевима Еразмус програма и самог пројекта. Остали чланови Еразмус тима говорили су о свим корацима реализације пројекта: писању пројектне пријаве, припремним активностима пре мобилности, стручном усавршавању у Европи али и о активностима које су спроведене након мобилности као што су огледни и угледни часови на којима су примењени стечена знања и вештине и дисеминацији која има за циљ ширење резултата пројекта и већу заинтересованост колега из других школа и организација да се прикључе овом програму. Зашто смо се у оквиру нашег првог пројекта определили за инклузију објаснила је Милица Војић-Марковић и искористила прилику да најави и наш други пројекат из ове области „Идентификација и адаптација ученика са тешкоћама у учењу“ за који смо поднели пријаву у фебруару ове године. Током излагања чланова Еразмус тима, на платну су се приказивале фотографије направљене током састанака Еразмус тима, припремних активности, стручног усавршавања, огледних и угледних часова. Утисци присутних били су позитивни и након завршене конференције имали су велики број питања у вези самог програма и пројекта. Конференцију су пратили и медији.