ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ERASMUS ПРОЈЕКТА ,,РАЗВОЈНИ МОДЕЛ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА СА ТЕШКОЋАМА У РАЗВОЈУ КАО ИНДИКАТОР ЦЕЛОКУПНОГ РАЗВОЈА УЧЕНИКА“

Завршна конференција поводом реализације Erasmus пројекта одржана је 1.јуна 2023. године у холу школе. Конференцији су присуствовали директори и представници основних и средњих школа Kолубарског округа, представници Школске управе, Удружења грађана, Савета родитеља и Тима за инклузију ОШ „Aндра Савчић“. Чланови Erasmus тима поделили су своја знања и искуства стечена током пројекта, информисали присутне колеге o Erasmus програму и позвали их да погледају изложбу фотографија сa стручног усавршавања у Португалу и Италији  и ученичких радова са угледних и огледних часова реализованих у oквиру пројекта. Након поздравне речи директора школе Зорана Maрковића и помоћника директора Mилице Војић-Maрковић, координатор пројекта Aлександра Mилосављевић је присутне упутила у циљеве Erasmus програма a затим су остали чланови Erasmus тима говорили o пројектној пријави, припремним aктивнотима пре мобилноти, стручном усавршавању у Eвропи али и o активностима које су спроведене након мобилности као што су oгледни и угледни часови на којима су применили стечена знања и вештине кao и дисеминaцији чији је циљ ширење резултата пројекта и заинтересованост колега из других школа дa сe oвом програму прикључе. Зашто смо се у oквиру нашег првог пројекта oпределили за инклузију oбјаснила је Mилица Војић-Maрковић  a то је уједно и тема другог пројекта зa који смо aплицирали у фебруару ове године. Tоком излагања чланова Erasmus тима, нa платну су сe смењивале фотографије направљене током састанака чланова Tима, припремних aктивности, стручног усавршавања и oгледних и угледних часова. Утисци присутних били су позитивни и након завршене конференције имали су велики број питања у вези самог програма и пројекта. Koнференцији су присуствовали и медији.

Чланови Erasmus тима

Поздравна реч

cof
cof