Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Успех Kалине Филиповић

Од 05.03.-10.03.2021. одржало се музичко онлине такмичење „Гласбена чипка“  које је организовало културно уметничко друштво гласбене музе из Идрије у Словенији. На такмичењу је учествовало 276 кандидата из 29 држава (Италија, Србија, Турска. Израел, Шпанија, Аустрија,Француска,Украјна, Ирска и итд). У Калининој категорији за инструмент виолончлело учествовало је јос 5 девојчица из Србије, Македоније и Словеније. Међународни жири који су чинили еминентни професори из Словеније,Србије,Италије и Аустије нградили су Калину са наградом.