Учешће школе у националном тестирању ученика четвртог и седмог разреда

У среду, 15.6.2022.г. , у 12 часова,

ученици четвртог разреда  у матичној школи и издвојеним одељењима, као и ученици седмог разреда , учествоваће у пројекту ,који је предвиђен  важећом Националном стратегијом образовања , а тиче се тестирања  ученика у целој земљи.

Ученици четвртог разреда ће радити  тест  који се састоји од решавања непознатих задатака  из области српског језика, математике и природе и друштва.

Тест се ради 9о минута.

Ученици седмог разреда су изабрали да полажу тест из једног од понуђених предмета: биологика, хемија, физика, историја или географија и тест такође траје 90 минута.

Наши ученици су се овако определили:

67 седмака је изабрало да полаже биологију, 4 ученика физику, 14 ученика хемију, а по 17 ученика је одабрало да ради тестове из историје и географије.

Сви ученици ће бити упознати са резултатима свог рада, а ти резултати ће послужити наставницима  да унапреде свој рад у идућој школској години.