Тематска настава

У складу са Смерницама за организацију и реализацију образовно- васпитног рада током шк 2023/24. године које је прописало Министарство просвете, Наставничко веће ОШ „Андра Савчић“ донело је одлуку да у периоду од 4. 9. 2023. до 8. 9. 2023. године реализује тематску наставу по следећем распореду:

Понедељак, 4. 9. 2023. године Моја школа- Мој дом;

Уторак 5. 9. 2023. године У туђим ципелама;

Среда 6. 9. 2023. године Богатство различитости;

Четвртак 7. 9. 2023. године Магична моћ речи;

Петак 8. 9. 2023. године Ми смо деца једног света.