САСТАНЦИ ЕРАЗМУС ТИМА У ЦИЉУ ИНФОРМИСАЊА ЧЛАНОВА О ОДОБРЕНОЈ АКРЕДИТАЦИЈИ

Вест о одобреној акредитацији у оквиру Еразмус програма обрадовала је запослене у ОШ „Андра Савчић“ 19. јануара 2024. године. На Наставничком већу, 23. јануара 2024., координатор пројеката Александра Милосављевић информисала је чланове Већа о детаљима акредитационе пријаве и палновима у наредних 5 година, колико траје период акредитације. Том приликом позване су све заинтересоване колеге да се упознају са радом Еразмус тима и постану његови чланови.  Наредном састанку Еразмус тима, 25. јануара 2024. године, прикључило се неколико нових колега. Главна тема овог састанка биле су области и циљеви у оквиру Еразмус акредитације. Чланови Тима су се определили за три области: инклузија, екологија и комуникација које су део петогодишњег Еразмус плана. Чланови су упознати са циљевима и активностима у оквиру прве године акредитационог периода, која обухвата област инклузије. Нови чланови су позвани да се пријаве на мејлинг листу Фондације Темпус и прате вебинаре у наредном периоду. До следећег састанка, активно су се укључили у избор курсева које ће учесници мобилности похађати у току прве године акредитационог периода. На наредном састанку, 5.фебруара 2024. године, предложена су три курса на тему инклузије: Diversity in the classroom: teaching tolerance and overcoming prejudices, Art, Music and Dance Therapy for an Inclusive Classroom и Preventing conflicts and tackling Early School Leaving. Расписан је конкурс на нивоу установе за нове учеснике мобилности за 2024/25. годину. Конкурс је активан до 9.фебруара 2024. након чега ће трочлана комисија именована од стране директора, изабрати 6 кандидата.