РЕАЛИЗАЦИЈА ЕРАСМУС + ПРОЈЕКТА- УГЛЕДНИ ЧАС О ВОДИ

Угледни час под називом „Вода“ одржан је у петак 19.05.2023. као једна од активности у оквиру Ерасмус пројекта „Развојни модел подршке ученицима са тешкоћама у развоју као индикатор целокупног развоја ученика“. Аутори и реализатори часа су професор биологије Александра Милосављевић, професор енглеског језика Марија Бељић и педагог школе Милица Милановић, које су у марту месецу боравиле у Португалу на стручном усавршавању. Час је одржан у кабинету биологије у одељењу 5-5. У оквиру наставне јединице „Вода“ која је у редовном плану и програму у оквиру предмета билогије, професорке и педагог школе су интегрисале знања и вештине са стручног усавршавања. Угледни час је био одличан пример међупредметне корелације: географије,
биологије, српског језика, енглеског језика, историје али и информатике и рачунарства јер су кроз групни рад ученика коришћени неки од Web 2.0 алата препоручених од стране eTwinning платформе и самог Ерасмус програма (Canva, Pixton). У првом делу часа о води је излагала Александра Милосављевић док је главни део часа реализован кроз групни рад. Ученици су подељени у три групе. Прва група је имала задатака да направи двојезични пано о значају воде, друга група је у апликацији Canva правила разгледнице са Атлантског океана и Градца чиме је направљено поређење наше земље и Португала кроз разлике и сличности слатких и сланих вода као станишта живих бића. Трећа група ученика је правила стрип о загађењу и мерама заштите вода а јунаци стрипа били су сами ученици кроз аватаре направљене у апликацији Pixton. У завршном делу часа, ученици излагали своје задатке и кроз игру „откривалице“ проверили и обновили научено на данашњем часу. За крај је урађена евалуација часа. Кроз овај угледни час ученици су унапредили своја знања из биологије, развијали еколошку свест, сарадњу, тимски рад и унапредили језичке и дигиталне компетенције. Такође су имали прилику да нешто науче и о самом Португалу и његовом образовном систему као и о занимљивостима везаним за португалске градове Барселос, Брага и Порто. Примењен је и индивидуализован приступ јер у одељењу постоје и ученици који наставу прате по прилагођеном плану и програму. Угледном часу је присуствовало 12
колега међу којима директор школе, педагог и психолог, тако и колеге које предају млађим и старијим разредима и колеге из стручних актива аутора и излагача часа.

Уводни део часа- излагање о „Води“

Представљање Барселоса и националног симбола Португала (петлић)

О градовима Порту и Браги

Групни рад у главном делу часа- ученици су подељени у три групе

Чланови групе Б праве е-разгледнице у апликацији Canva

Група В- стрип о заштити и загађењу вода

Група А- двојезични пано о значају вода

Излагање радова и паноа

Представљање разгледнице са Градца

Представљање разгледнице са Атлантског океана

Обнављање наученог кроз игру „откривалице“

Ученици су обновили научено

Е-разгледнице у апликацији Canva- задатак групе Б

Колеге на угледном часу

Вода

Реализација Ерасмус + пројекта

Одељење 5-5 са разредном Александром Милосављевић у Pixton classroom-у

Ученици 5-5 са Маријом Бељић, Милицом Милановић и Александром Милосављевић