ПРВА ПСИХОЛОШКА РАДИОНИЦА ЗА УЧЕСНИКЕ МОБИЛНОСТИ

Прва психолошка радионица као део припремних активности за учеснике мобилности у оквиру Еразмус + пројекта „Идентификација и адаптација ученика са тешкоћама у учењу“ одржана је 29. новембра 2023. године. Радионицу је осмислила и водила педагог школе Милица Војић- Марковић. Тема радионице била су очекивања и добити учесника реализацијом овог пројекта али и добити за школу и ученике. На радионици су коришћене посебне картице „Инклузивни додир“ које су учесници радионице извлачили а затим тражили везу са инклузијом али и личну асоцијацију. Радионица је протекла у врло пријатној и подстицајној атмосфери а учесници су изразили жељу да овакве радионице буду чешће.