ПРОЈЕКАТ “ ИГРАМО СЕ И УЧИМО, СА ТЕСЛОМ СЕ ДРУЖИМО“

Компанија Pertini Toys уз подршку Министарства просвете Републике Србије започела је  пројекат „Играмо се и учимо, са Теслом се дружимо” у 2023. години, која је означена као Теслина година. Циљ пилот пројекта је развијање међупредметних компетенција ученика и јачање професионалних компетенција наставника за примену тематског приступа настави и учењу. Пројекат је реализован од фебруара до маја 2023. године на територији целе републике у 85. Међу овим школама нашла се и наша ОШ „Андра Савчић“. Учешће у пројекту су узели ученици 4. разреда, а носиоци и организатори свих активности у школи су учитељице Данка Трипковић, Весна Урошевић, Дивна Гентић и Вера Нинковић, наставница енглеског језика Вера Илић Живановић, педагог Ана Нинић и психолог Милица Обрадовић. Последње седмице априла, од 24. до 28.4.2023. године свако одељење четвртог разреда реализовало је по један тематски дан ,,На крилима маште“,  ,,Светлост“,  ,,Пут у непознато“ и ,,Далеко испред времена у којем је живео“. Последњег дана реализован је квиз „Покажи шта знаш о Тесли“ , свако одељење имало је своју екипу.

Реализација овог пилот пројекта подразумевала је повезивање садржаја из различитих предмета. Током рада користили смо истраживање и унапређивање постојећих знања ученика о животу и научним открићима и проналасцима Николе Тесле и њиховој примени у свакодневном животу, уз примену и коришћење дидактичког игровног средства „Тесла – потрага за проналасцима“.

Финално такмичење, у којем ће учествовати седамнаест школских тимова, по један најуспешнији школски тим из сваке школске управе, планирано је у другој половини маја.

Све што смо радили документовали смо кроз фотографије, као и ликовне дечје радове на тему Николе Тесле и његових проналазака. Деци је било веома занимљиво, остали су под утиском шта су све о њему сазнали и колико је био велики научник.