ПОСЕТА У ОКВИРУ ЕКОЛОШКОГ ПРОЈЕКТА

Ученици петог, шестог и седмог разреда, чланови школског eTwinning тима реализују током другог полугодишта еколошки пројекат „Green Future: Creative solutions with recycling“. У пројекту осим наших ученика учествују њихови вршњаци из Турске, Румуније, Северне Македоније, Италије, Шпаније и Јерменије. Координатори пројекта у нашој школи су Александра Милосављевић, наставник биологије, Милица Милановић, педагог и Ана Ракић, психолог.

Једна од пројектних активности коју смо успешно реализовали била је посета Центру за сортирање отпада „Метва“. Директор Центра Лазар Марковић објаснио је ученицима које врсте отпада се сортирају, на које начин се складиште, пакују и транспортују у рециклажне центре широм земље. Разговарали смо о заштити животне средине и значају рециклаже.