Почетак нове школске године

Нова школска година почеће у петак, 1. 9. 2023. године према следећем распореду – у преподневну смену полази црвена смена (ученици првог и трећег разреда и одељења 5-1, 5-3, 5-5, 6-1, 6-3, 6-5, 7-1, 7-3, 8-1 и 8-3), а у поподневну смену долазе ученици плаве смене (други и четврти разред и одељења 5-2, 5-4, 6-2, 6-4, 7-2, 7-4, 7-5, 8-2 и 8-4).

У четвртак 31. 8. обавиће се подела распореда ученицима и свечана прозивка петака према следећој сатници:

у 9.00 ч – прозивка ученика петог разреда и упознавање са одељењским старешинама,

у 10.00 ч – подела распореда ученицима шестог разреда,

у 11.00 ч – подела распореда ученицима седмог разреда,

у 12.00 ч – подела распореда ученицима осмог разреда.