Почетак другог полугодишта школске 2023/24. године

Према школском календару друго полугодиште школске 2023/24. године почиње у понедељак, 22. јануара 2024. године.

Ученици плаве смене (други и четврти разред и одељења 5-2, 5-4, 6-2, 6-4, 7-2, 7-4, 7-5, 8-2 и 8-4) наставу прве недеље похађају преподне од 8 часова, док ученици црвене смене (ученици првог и трећег разреда и одељења 5-1, 5-3, 5-5, 6-1, 6-3, 6-5, 7-1, 7-3, 8-1 и 8-3), наставу похађају поподне од 14 часова.