План посета средњим школама

Припрема ученика за упис у средњу школу подразумева и посете школама где добијају потпуне информације и увид у то како би њихово даље образовање изгледало, уколико се определе да у, баш у тој средњој школи, наставе своје школовање. 

Неке од посета су већ реализоване, а неке су тек у плану. Предвиђени распоред посета за ученике наше школе је следећи:

Ваљевска гимназија – посета реализована 11. 02, 2023;

Презентација Војне гимназије и Средње стручне школе „1300 каплара“ реализована у просторијама наше школе 3. 03. 2023;

Презентација Средње школе Министарства унутрашњих послова „Јаков Ненадовић“ реализована у просторијама наше школе 10. 03. 2023;

Техничка школа – посета 14. 03. 2023. у 13 часова;

Медицинска школа, посета, 29. 03. 2023. у 13 часова;

Пољопривредна школа – посета 5. 04. 2023. у 13 часова;

Економска школа, посета 26. 04. 2023. у 13 часова.