ОБУКА ЗА НАСТАВНИКЕ

У оквиру унапређења здравих стилова живота и адекватног реаговања на непредвиђене ситуације, 10 наставника наше школе прошло је једнодневну обуку на тему реаговања у ситуацијамa инсулинске кризе код ученика који имају дијабетес. Наставнице су добиле основне информације о садржају и начину давања лека, као и адекватног препознавања симптома. Такође смо разговарали о здравим стиловима
живота, проблемима модерног доба и нездраве исхране, као и појаве гојазности на раном узрасту која је у порасту у нашој средини. Обуку су водиле докторка Милица Милићевић и главна сестра Слађана Пешић. Обуци су присуствоале учитељице Ана Јањић и Каћа Булатовић, наставнице Весна Николић, Јелена Рајовић, Ивана Милојковић, Марија Бељић, Александра Милосављевић, Ивана Секулић Мазић,
педагог Ана Нинић и психолог Ана Ракић.