НОВЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ЕРАЗМУС ПРОГРАМА

У току школске године 2022/23. реализован је први краткорочни пројекат мобилности у оквиру Еразмус програма на тему „Развојни модел подршке ученицима са тешкоћама у развоју као индикатор целокупног развоја ученика“. На стручно усавршавање из области инклузије у Италију и Португал путовало је осам запослених. Наташа Станковић и Јелена Петровић су у фебруару 2023. похађале седмодневни курс у Палерму на тему „Инклузивно образовање и посебне потребе, италијанско искуство превазилажења сегрегације ученика“. Александра Милосављевић, Марија Бељић, Жељка Видић, Биљана Трифуновић, Данка Трипковић и Милица Милановић током стручног усавршавања у Барселосу имали су прилику да пет радних дана у марту 2023. године посматрају наставу у Образовном центру „Agrupamento de escolas de Barselos“ , који се састоји од 9 школа (матична-средња школа и 8 школа првог, другог и трећег циклуса). Обе активности у оквиру пројекта унапредиле су компетенције наставника у области инклузије а током процеса ширења резултата пројекта и његове имплементације пренели су стечена знања и искуства колегама из наше и других школа у оквиру Колубарског округа.

Кроз трибине одржане у школи учесници у мобилности упознали су Наставничко веће, Педагошки колегијум, Савет родитеља и ученике (представнике одељењских заједница и чланове Ученичког парламента и Вршњачког тима) са резултатима пројекта. Школа и пројекат су промовисани на локалним медијима, друштвеним мрежама и платформама. Чланови Еразмус тима одржали су завршну конференцију 1. јуна 2023. године у холу школе. Конференцији су присуствовали представници основних и средњих школа Колубарског округа, представници Удружења грађана који раде са децом и омладином из осетљивих група, затим представници локалне самоуправе и Школске управе, представници Специјалног одељења ОШ „Нада Пурић“, као и чланови Тима за инклузију у нашој школи.

За јавност и посетиоце отоворена је изложба „Еразмус у боји“ у холу школе у мају 2023. године. Одржан је огледни час на тему „Португал“ и угледни час на тему „Вода“ на коме су примењена нова знања и вештине. На овим часовима, које су припремили учесници мобилности, акценат је био на активном ангажовању ученика млађих и старијих разреда, а нарочито ученика којима је потребна подршка, корелацији међу предметима и употреби нових дигиталних алата у настави.

У фебруару 2023. године школа је аплицирала за нови краткорочни пројекат мобилности такође из области инклузије, под називом „Идентификација и адаптација ученика са тешкоћама у учењу“. У јулу исте године добили смо потврду од Фондације Темпус да је пројекат одобрен и његова реализација је у току. Активности планиране новим пројектом су „посматрање на радном месту“ у оквиру „Окружног центра за ресурсе и помоћ у образовању“ у Араду, Румунија и курс у Барселони под називом „Идентификовање препрека у учењу- Мастерклас за посебне образовне потребе“. Планирано је да по троје запослених похађа ове две активности у марту (Арад) и мају (Барселона) 2024. године.

Завршни извештај првог пројекта предат је у октобру 2023. године а истог месеца је школа предала и пројаву за акредитацију установе на период од 5 година. Еразмус тим школе анализом потреба школе сачинио петогодишњи Еразмус план у оквиру кога су постављена 4 циља из три различите области: инклузија, екологија и комуникационе вештине. Остваривање ових циљева је планирано кроз мобилности и усавршавање наставника и стручних сарадника али и кроз ученичке мобилности. У периоду од пет година (2024.-2029.) планирано је да запослени похађају четири различита курса и једно „посматрање на радном месту“, а за ученике су планиране три мобилности.