Кад се вредне руке сложе

Корелација Ликовне културе и Дигиталног света у одељењу I-1.