Јавни позив

Додатне информације се могу наћи и на следећем линку:  https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/82855