ЕКСКУРЗИЈА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

16. маја, ученици трећег разреда су били на екскурзији Добри поток- Троноша- Тршић- Ваљево.