Бесплатни уџбеници

                   ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.610-00-36/2022-07 ,који се односи на  право на бесплатне уџбенике за школску 2022/2023. годину.

 

Право на бесплатне уџбенике имају:

-ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи – одељенском старешини ће  доставити копију решења Центра за социјални рад  којим се утврђује право на осваривање новчане социјалне помоћи

-ученик основне школе  који је у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (доставити потврду школе или факултета за свако дете. За ученике ОШ „Андра Савчић“  није потребно прибављати потврде јер школа поседује податке о њима већ одељенском старешини пријавити у којим су одељењима).

-ученици  који основношколско образовање стиче  по ИОП плану, укључујући и ИОП-3 (не треба документација)

-ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, који образовно-васпитни рад остварују по ИОП плану, а потребни су им прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат)- не треба документација

-ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви а којима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику

Ради остваривања права на бесплатне уџбенике, на основу наведених критеријума, потребно је да се родитељи пријаве и доставе потребну документацију  одељенском старешини, најкасније до 24.3.2022.године.

На основу наведених критеријума и ученици будућег првог разреда имају право на бесплатне уџбенике. Потребно је да се родитељи евидентиране деце за упис у први разред, а који остварују то право јаве на телефон школе  (014/221-296) секретару или педагошко-психолошкој служби ради остваривања права.