Акредитација у оквиру Еразмус програма

У октобру 2023. године Еразмус тим школе поднео је пријаву за акредитацију на период од пет година. Циљеви у оквиру акредитације односе се на три области: инклузија, екологија и комуникација. У оквиру области екологија и комуникација планиране су ученичке моблиности, док су за област инклузија планиране наставничке мобилности. Активности планиране током овог периода су похађање стручних курсева и посете образовним институцијама у европским земљама. Планирано је да се у школи реализују тематски дани, огледни и угледни часови и интерне обуке. Промоцију и информисање о резултатима пројеката спроводићемо кроз трибине, конференције и инфо дане.