Упис у први разред

Драги родитељи и наши будући ученици,

Свечани пријем будућих првака ће се организовати у уторак, 30.августа 2022 г. у 18 часова у малом амфитеатру школе.

Сутрадан, у среду, 31.8.2022.г. деца долазе у 10 часова у своје учионице, да се боље упознају са учитељима, другарима, простором…

Редовна настава почиње 1.9.2022.г., и сви прваци крећу пре подне.

Упис у школску 2022/2023. годину

Упис ученика у први разред у школској 2022/23. години обавиће се у просторијама стручне службе у периоду од 1. 2. до 11. 2. и од 21. 2. до 25. 2. 2022. године. Време уписа је сваког радног дана од 8.30 до 12 часова и од 14.00 до 18.00 часова.

Приликом уписа потребно је да доставите матичне бројеве родитеља и будућих првака.

Упис у школску 2021/22. годину

МАЛА ШКОЛА

Пријем ђака првака у школу

Циљ: Да се будући ученици првог разреда упознају, да упознају учитеље; да учитељ у извесној мери стекне увид у припремљеност деце за школу, упозна нека најосновнија својства ученика; да ученици сазнају и, колико могу, усвоје неке најосновније појмове везане за школу и школске обавезе.

Задаци:

  • Међусобно упознавање ученика и учитеља;
  • Стварање услова за успешну адаптацију деце у школи;
  • Ослобађање деце за веселу комуникацију и разговор;
  • Подстицање пријатних, веселих, радосних осећања и расположења према школи;
  • Упознавање ученика са основним карактеристикама школе, просторије, њихов распоред и намена, радници, ученици, звоно, часови, одмор, назив школе;
  • Оспособљавање за успешније сналажење у школи, учионици, оријентација у простору;
  • Стицање знања о основним карактеристикама и обавезама једног ђака, хигијенске навике, навике лепог понашања и обраћања.

Трајање: 3 радна дана

Распоред

Среда:Свечаност пријема у школу

Прозивка Кратак састанак са родитељима и ученицима, обавештења о циљу, току рада, као и о поласку у школу

Четвртак: Упознавање

 Да вам се представим… „Ја сам основна школа…“ (Упознавање ученика са основним карактеристикама школе, просторије у школи, њихов распоред и намена, радници, ученици, звоно, одмор, наставни предмети, школско двориште, ужина, WC и његова функција, назив школе…)

Петак: Ја сам будући ђак првак (Упознавање са карактеристикама и обавезама једног ђака, хигијенске наавике, навике лепог понашања – свакодневно долажење, стизање на време, доношење прибора, редовно писање домаћих задатака, дизање руку, лепо изражавање)