Таг:

тематска недеља

Тематска настава

У складу са Смерницама за организацију и реализацију образовно- васпитног рада током шк 2023/24. године које је прописало Министарство просвете, Наставничко веће ОШ „Андра Савчић“