Правилник о награђивању ученика

Правилник о награђивању ученика ОШ „Андра Савчић“ Ваљево

  • диплома „Вук Караџић“
  • посебна диплома
  • диплома за одличан успех
  • критеријуми за избор ученика генерације
  • похвале