Може то и овако....Немачки

Датум: 10.12.2018.г.

Предмет: немачки језик

Наставник: Биљана Ристовић

Одељење:5-4

Наставна јединица: систематизација

-презент гласгола haben i sein;као и осталих глагола, бројеви,боје, животиње, једноставнији дијалози, школски прибор- рад по станицама тип часа:вежбање облици рада: индивидуални,групни,фронтални наставне методе: вербално-текстуална, илустративно-демонстративна изузетно добро осмишљен и  припремљен час у коме је за 45 минута више од 90% ученика, идући од" станице до станице" урадило све задатке,којих није било мало, напротив, из свих области које су обрађене до сада. И што је најважније,ученици су уживали у таквом раду, играли су се , били мотивисани да раде индивидуално, да сарађују са другим ученицима,да постављају себи  циљеве у учењу и да процењују свој и рад других ученика!Мало  детаља са часа ,колико то фотографије могу да пренесу...

IMG 6739IMG 6746IMG 6754IMG 6770


Припрему часа можете пшогледати овде

Додатне информације