Конкурсна документација за ЈН 02/2019

Конкурсну документацију за јавну набавку мале вредности број 02/2019 можете погледати и преузети овде

Позив за подношење понуда за ЈН бр 02/2019 можете погледати овде

Додатне информације