Позив за подношење понуда и конкурсна документација

Позив за подношење понуда за ЈН 2-2019 можете погледати овде

Конкурсну домументацију за ЈН-2019 набавка рачунара за ОШ "Андра Савчић"  можете погледати и преузети овде

Додатне информације