Измена конкурсне документације и продужење рока

Измену конкуесне документације бр 1. ЈНМВ 4 2018. можете погледати овде

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда можете погледати овде

Додатне информације