Бојене реакције

22, октобра чанови секције 8.разреда су у холу школе одржали огледе из хемије на тему "Бојене реакције". Експериментима су присуствовали ученици виших разреада.

123456

Додатне информације