Анкета

Педагошко - психолошка служба наше школе је урадила анкету за ученике виших разреда наше школе којом жели да види искуства која су наши ученици имали кори стећи интернет. Анкетирање је у току. Резултати анкете ће, између осталог, бити постављени и на сајту школе.

Додатне информације