Тестирање у оквиру професионалне орјентације

  • Штампа

Педагошко-психолошка служба наше школе ради, у овиру професионалне орјентације, са свим ученицима осмог разреда тест професионалних интересовања који се до сада обављао само у Заводу за тржиште рада и то само за оне ученике које њихови родитељи тамо одведу. Тестирање се обавља ове и следеће седмице. Са свим ученицима ће се,после анализе теста,радити појединачни разговори,како би ученици осмог разреда били припремљени за избор средње школе и занимања. Такође су ученици осмог разреда упознати са уписном политиком ове године, а започеле су и посете средњим школама.