Информација за ученике и родитеље

ОБАВЕШТЕЉЕ О ДОСТУПНОСТИ  СЕРИЈАЛА "ТИ ОДЛУЧИ"

На сајту WWW.TIODLUCI.RS родитељи и ученици могу добити сигурне информације о превенцији и контроли хроничних незаразних болести. Серијал се састоји од 32 тв формата, 2 тв спота и 8 анимираних филмова едукативних садржаја. Учимо децу да брину о свом здрављу!

Додатне информације